[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Prisen tildeles en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter - og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag. I år har bestyrelsen for Columbus Fond, der sammen med Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) uddeler prisen, valgt, at Peter Viggo Jakobsen var den rette modtager af hæderen. Med prisen følger kr. 50.000.

Prisen uddeles på FALS’ generalforsamling, som afholdes i forbindelse med Atlantsammenslutningens kursus 27.-28. oktober.

Se pressemeddelelsen fra Columbus her