[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dette Policy Brief er skrevet af Maya Mynster Christensen fra Forsvarsakademiet. Briefet understreger nødvendigheden i at vestligt militær bør forbedre 
den militære kapacitetsopbygningsindsats i Afghanistan, ved at fokusere på mentorordningen af den afghanske hær på det Britisk-ledede militærakademi i Kabul.

Briefet opridser fem klynger af militær-specifikke anbefalinger, som kan være nyttige til at generere bæredygtige løsninger vedrørende sikkerhedsproblemerne i og udenfor Afghanistan.

Hent publikationen her