[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I lighed med andre offentlige organisationer skal Forsvaret forholde sig til besparelser og effektiviseringer. Dette er sandsynligvis ikke et midlertidigt fænomen, og fremadrettet vil der fortsat være et stort ydre pres på Forsvarets evne til at levere mere for mindre og samtidigt kunne håndtere offentlighedens krav til højere kvalitet i opgaveløsningen. Det kalder på nytænkning i måden, hvorpå opgaver løses i Forsvaret, og det kan opnås gennem innovation.

Afledt heraf inviterede Forsvarschefen i samarbejde med Forsvarsakademiet til en heldagskonference den 23. oktober 2014 om innovation og ledelse. Konferencens sigte var at inspirere og anvise veje til i højere grad at arbejde innovativt i Forsvaret, uanset om målet er bedre produkter, processer eller opgaveløsning. På konferencen inspirerede en række professionelle foredragsholdere med forskellige indsigter, erfaringer og tankegange indenfor emnet innovation og fremlagde deres bud på metoder og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med innovationsprocesser.

Denne artikels primære indhold er referater af foredragene fra konferencen. Hensigten er at give en indledende forståelse af, hvad innovation er, og forhåbentlig videre inspirere til nærmere undersøgelse af emnet. Derfor afsluttes hver referat med en liste af udvalgte publikationer af den givende taler, som læseren eventuelt kan undersøge nærmere.