[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Så er optagelsesprocessen i forbindelse med Master i Militære Studier samt Operations- og Føringsuddannelsen optag 2015 afsluttet.

46 studerende blev udvalgt til Master i Millitære Studier, som starter i august, mens 12 studerende blev udvalgt til Operations- og Føringsuddannelsen. Sidstnævnte starter på således på Videreuddannelseskurset Advanced Land Operations i august 2015 og fortsætter med på Flex-modulet ”Joint Campaign Planning” i 2016, hvorefter de fleste kan træde direkte ind på Master i Militære Studier.

Derudover blev der som noget nyt optaget 9 enkeltfagsstuderende.
Forsvaret vil med enkeltfagsmodellen anvende og anerkende allerede erhvervede uddannelseskompetencer på master- og kandidatniveau, som kan afløse en samlet Master i Militære Studier, men altså suppleres af enkeltfag på Master i Militære studier.

Studerende fra Forsvaret, der er optaget på et enkeltfagsforløb, vil blive tilbudt en ”uddannelsespakke”, der tager afsæt i dele af Master i Militære Studier, og som sammensættes individuelt i forhold til den enkeltes konkrete uddannelseskompetencer. Det vil sige, at Forsvarsakademiet, den enkeltfagsstuderende samt vedkommendes myndighed i fællesskab sammensætter forløbet. Der vil altså være forskel på hvilke dele og hvor meget den enkelte bliver tilbudt.

Forløbet som enkeltfagsstuderende giver ikke titlen ”Master i Militære Studier”, men kan ses som en positiv vurderingen til major-/orlogskaptajnsniveauet.

På sigt er det også hensigten, at enkeltfag kan udbydes til civile.