[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Sektionen for Militær Operativ Kultur, Institut for Sprog og Kultur har udgivet en række nye kulturforståelsesfoldere, hvis formål er at råde og vejlede udsendt dansk personel i kulturelle forhold i otte forskellige lande.

Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt med civilbefolkningen. Forståelse for andre kulturer hjælper til at skabe en god kontakt og et godt samarbejde.

Formålet med kulturforståelsesfolderne er hermed at give udsendt dansk personel mulighed for at forberede sig på eventuelle kommunikative udfordringer samt relationsopbygning med lokale samarbejdspartnere. Folderne lægger vægt på at resultatet af kulturforståelse er viden og handling, som gør, at kammerater, kollegaer og lokale aktører får respekt for danske soldaters arbejde.

Find folderne her:
Kulturforståelse i Irak
Kulturforståelse i Mali
Kulturforståelse i Somalia
Kulturforståelse i det kurdiske område i Irak
Kulturforståelse i Kosovo
Kulturforståelse i Kuwait
Kulturforståelse i Afghanistan
Kulturforståelse i Danmark