[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Veterancenterets Videncenter og Militærpsykologisk Afdeling samt Institut for Ledelse - og Organisationsudvikling (ILO) har samarbejdet om en forskningspræsentation, som viser, hvordan Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) viser sig i karakteristiske mønstre i PTSD-ramte veteraners hjerneaktivitet.

Hjerneaktiviteteten er målt med scanningsmetoden EEG i et forsøg, der er gennemført på Svanemøllens Kaserne. ILO har deltaget i projektet med henblik på at forstå samspillet mellem teknologierne involveret i hjernescanning og Machine Learning (en analysemetode), og hvordan disse teknologier effektfuldt kan hjælpe fremtidens danske forsvar.

Teknologierne benyttes allerede af andre lande til f.eks. forebyggelse af PTSD på kamppladsen. Projektet er en udløber af det overordnede forskningstema ‘Militær Teknoetik’, som har til hensigt at afdække nye teknologiers potentiale i fremtidens krigsførelse, samt medfølgende etiske udfordringer.
 
Læs mere om konferencen her