[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelse hedder den nye uddannelse, og den er rettet mod personer, der arbejder med eller skal arbejde med efterretningsanalyse primært i Forsvaret og Politiet.

Kurset er kommet i stand efter flere års samarbejde mellem bl.a. politi og forsvar, og det bygger på den store viden, Forsvaret har erfaret sig på efterretningsområdet efter krigene på Balkan, i Afghanistan og Irak.

På uddannelsen vil det teoretiske fundament for efterretningsanalyse således blive underbygget med afprøvede værktøjer, som efterretningsanalytikeren kan bruge i egen myndighed og ikke mindst i et myndighedsfælles efterretningsmiljø.

Yderligere information om kurset kan findes her