[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den 15. december 2014 indgav Danmark sit krav til FN’s Kommission for Kontinentalsoklens Grænser omhandlende 900.000 km2 af den arktiske havbund inklusiv Nordpolen. Størrelsen af kravet og den lange tidshorisont for hele processen indikerer, at Danmark for alvor har påtaget sig rollen som arktisk stat og den indflydelse som følger med.

Men Danmark er kun en arktisk stat for så vidt, at Grønland er en del af det danske kongerige, og det nylige danske engagement i Arktis synes at være i modstrid med den historiske trend. De sidste 60 år har Danmark således gradvist løsnet sit greb om Grønland, som er blevet tildelt mere og mere autonomi. Grønlands limbo mellem afhængighed og uafhængighed har medført en række uklarheder vedrørende suverænitetsfordelingen mellem Grønland og Danmark som potentielt kan underminere Rigsfællesskabet.

Dette brief indeholder en oversigt over Danmark og Grønlands forfatningsretlige relation siden 1953 samt en analyse af de mest kontroversielle uklarheder under den nuværende Selvstyrelov, herunder hvordan disse kan påvirke Kongeriget Danmarks mulighed for at agere som én aktør i Arktis.

Læs hele publikationen.