[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det sikreste sted, man som kriminel i Østafrika kan befinde sig, er på havet. De fleste afrikanske kyststater har nemlig kun begrænset mulighed for at patruljere deres vande. Det kan mærkes på land, hvor der er mere eller mindre uhindret mulighed for smugling, terrorisme og anden lignende kriminalitet.

I en ny bog tegner Thomas Mandrup og Francois Vreÿ et vigtigt billede af de udfordringer, der forhindrer god praksis til havs ud for Afrikas kyst, Østkysten i særdeleshed – og de kommer med forslag til øget maritim sikkerhed i fremtiden, og gør deres for at hjælpe Den Afrikanske Union med at implementere sin maritime strategi samt at øge opmærksomheden på maritim sikkerhed blandt sine medlemsstater.

Bogen adresserer et aktuelt og vigtigt tema i debatten om, hvordan vi kan opnå god ledelse på havet overordnet, og særligt i det Caribiske Hav. I et sikkerhedsmiljø, hvor antallet af pirat-angreb, der stammer fra Somalia, er faldende, er der et presserende behov for at få adresseret de strukturelle problemer, som man står over for i forsøget på at oprette og opretholde god praksis på havet ud for Østafrika.

’Towards Good Order at Sea’ kan købes her