[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

De seneste årtier har Forsvaret undergået store og omfattende forandringer, som har ændret vilkårene for det militære ledelses- og embedsvirke. Ikke mindst Forsvarsforliget fra 2013 har ændret forholdet mellem den politiske og den militære ledelse, og det har givet anledning til debat.

Bogen 'Det militærfaglige råd og embedsvirke' tager sit udgangspunkt i disse forandringer og lægger op til en diskussion af nutidens og fremtidens embedsvirke. Ved hjælp af eksempler og cases gives et unikt indblik i samspillet mellem politik og militær faglighed og bogen giver dermed et vigtigt bidrag til tidens aktuelle diskussion om politiseringen af embedsværket og den militærfaglige rådgivning.

Bogen indeholder bl.a. en analyse af den politiske beslutning om at reorganisere Forsvarets ledelse og de afledte konsekvenser for Forsvarschefens rolle som ministerens øverste militærfaglige rådgiver. Et nøglebegreb i bogen er embedsmandens kritiske kompetence, der tilbyder en forståelsesramme, som gør det muligt afveje og balancere forskellige og ofte modsatrettede hensyn i et omskifteligt politisk miljø.

'Det militærfaglige råd og embedsvirke' er et nødvendigt grundelement i videreuddannelsen af officerer, som ikke blot skal uddannes som krigere, men også som militære embedsmænd. Bogen kan desuden med fordel læses af andre embedsmænd, fordi dens budskaber kan overføres på embedsvirket inden for en lang række fagområder. 

Katrine Nørgaard, Vilhelm S. Holsting og Simon E. Schultz-Larsen

Find bogen her