[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

- Folkemødet er et oplagt sted at være for en vidensinstitution som Forsvarsakademiet. Vi kan bidrage til debatterne med militære perspektiver ud fra den helt unikke viden, vi har som forsknings- og uddannelsesinstitution med direkte adgang til det militære felt. Og vi kan samtidig skabe nogle værdifulde relationer til andre aktører inden for militær forskning, sikkerhedspolitik og uddannelse, siger kontreadmiral Nils Wang, der er chef for Forsvarsakademiet og selv deltager i flere af Folkemødets debatter om Arktis.

Folkemødet har de seneste år tiltrukket over 90.000 mennesker fra foreninger, universiteter, private firmaer og ikke mindst politiske partier. Dette år bliver dog nok præget af det nyligt udskrevne valg, som finder sted kun få dage efter Folkemødet. Men det har ikke lagt en dæmper på forventningerne til årets Folkemøde.

- Vi ønsker stadig at være tilstede og bidrage til den folkelige debat, som så måske kan tiltrække flere almindelige, nysgerrige borgere i år, siger Dekan Ole Kværnø, som har stået for sammensætningen af Forsvarsakademiets program og også selv skal deltage i flere debatter om bl.a. dansk forsvars fremtid og Forsvarsakademiets uddannelser.

Folkemødet finder sted fra den 11. til den 14. juni i Allinge på Bornholm. Forsvarsakademiet dækker løbende Folkemødet med billeder, video og citater på Twitter, @fak_dk, og på Forsvarets Facebook.

Forsvarsakademiet deltager i følgende debatter*:

• Hvad skal vi bruge Danmarks kampfly til? 
 
• Rigsfællesskabet som en Arktisk nation   

• Tænk skævt! Hvad kan vi lære af skæve uddannelseseksempler? 

• Cyberkrig – fremtidens slagmark? 
  
• Danmarks cyberforsvar – mellem offentligt og privat 
 
• Dansk Forsvar – kan Danmark overhovedet forsvare sig?  

• IS, global ustabilitet og dansk forsvar   

• Arktis i nyt farvand – hvordan navigerer vi i det?  

• Pirateri i Afrika - har Danmark en effektiv strategi? 

• Én for alle - mod Rusland?  

Oversigt over de debatter, Forsvarsakademiet deltager i

*Med forbehold for ændringer