[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelser i forbindelse med genakkreditering af en række jurauddannelser. I både København og Aalborg har uddannelser nemlig måttet nøjes med en betinget positiv akkreditering med den begrundelse at undervisningen i for høj grad varetages af praktikere, og at de studerende derfor ikke har tilstrækkelig adgang til et aktivt forskningsmiljø.

http://akkrediteringsraadet.dk/2015/kvalitetstjek-af-nogle-af-landets-storste-universitetsuddannelser/