[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Fire officerer fra dansk forsvar og fire officerer fra Kinas Academy of Military Science præsenterer hver deres opfattelse af FN operationernes rolle i at sikre fred og stabilitet, og hvilken rolle dansk og kinesisk forsvar forventes at spille fremover i FN. Herunder diskuteres Kinas og Danmarks deltagelse i FN operationer, Kinas politik vedrørende beskyttelse af civile, Danmarks bidrag til FN-missionen i Liberia, antipirateri-operationer, specialstyrkers rolle i FN-operationer, mv.
 
Academy of Military Science (AMS) er Kinas primære militærstrategiske forskningsinstitution og rådgiver Central Military Commission, der har præsident Xi Jinping som formand, om det kinesiske forsvars rolle i implementeringen af Kinas forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik. AMS spiller en hovedrolle i udgivelsen af Kinas forsvarshvidbog, som netop er udkommet og som blandt andet annoncerer, at Kinas forsvar skal spille en større rolle på globalt plan.
 
Konferencen finder sted på Svanemøllens Kaserne, Auditorium 118, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø. Bemærk, at konferencen indbefatter frokost, og at den foregår på engelsk.

Yderligere program og tilmelding til konferencen finder du her.