[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

COMER (Copenhagen Middle East Research), der er et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Statskundskab på Københavns Universitet, inviterede den 24. november til konference på Forsvarsakademiet om Ruslands tilstedeværelse i Mellemøsten.  

Konferencens styrende spørgsmål var, om opfattelsen af Rusland skulle revurderes, således at man i fremtiden skal gå ud fra, at de vil spille en mere aktiv, eventuelt offensiv eller ligefrem aggressiv rolle i Mellemøsten.

Resultaterne fra konferencen pegede på, at
Bertel Heurlin, professor på
Københavns Universitet, var en af oplægsholderne ved
konferencen og talte blandt
andet om et mere krigerisk
Rusland.
Rusland har til vane at fremsætte trusler og er blevet mere krigeriske gennem årene. Dog forekommer truslerne knapt så overbevisende grundet Ruslands svækkelse af en række ressourcer, herunder militære ressourcer. Ruslands interesse for at engagere sig i borgerkrigen i Syrien, skyldes til dels den indflydelse landet kan få i Mellemøsten ved at fastholde et pro-russisk styre i Syrien og Iran samt en betydelig våbeneksport til netop Syrien. Desuden blev det på konferencen påpeget, at Ruslands militære indsats i Syrien har været svingende. Dette kan enten være et tegn på et svagt russisk styre, som ikke kan fastholde et konstant militært engagement eller et tegn på et stærkt russisk styre, som er i stand til konstant at justere deres militære indsats.

På baggrund af konferencen arbejdes der på en publikation, som vil adressere området yderligere. Bertel Huerlin, Professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, sluttede dertil konference af med at komme med en ide til det næste område, som COMER samarbejdet kan kaste sig over: ”Kina i Mellemøsten”.

Læs mere om konferencen her: