[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I sommeren 2015 begyndte der at komme rapporter om, at Rusland var i færd med at styrke sin militære tilstedeværelse i Syrien. I løbet af efteråret blev det klart, at Rusland ikke var tilfreds med sin lille flådebase i Tartus på Syriens middelhavskyst, men også var i færd med at bygge flybaser. Efterfølgende har Rusland nærmest uge for uge intensiveret engagementet.

Den aktuelle udvikling understøtter den hypotese, at Rusland arbejder på at genvinde direkte politisk og militær indflydelse i Mellemøsten. Forsøg på at komme ind på det egyptiske våbenmarked og modstanden mod en militær indsats fra det samlede verdenssamfund (FN) mod den syriske præsident Bashar Assad har i forvejen ledt tankerne hen på en mere offensiv politik fra Ruslands side.

Dagens styrende spørgsmål bliver, om opfattelsen af Rusland skal revurderes, således at man i fremtiden skal gå ud fra, at landet vil spille en mere aktiv, eventuelt offensiv eller ligefrem aggressiv rolle i Mellemøsten.

Konferencen er organiseret af COMER (Copenhagen Middle East research), der er et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Institut for Statskundskab/Københavns Universitet.

Oplægsholdere
Vibeke Sperling, journalist og forfatter
Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Birthe Hansen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Karsten Møller, pens. Generalmajor og seniorforsker ved DIIS
Peter Toft, senioranalytiker ved EKF
Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved DIIS
Carsten Jensen, Ph.d.
Johannes Riber Nordby, orlogskaptajn, Forsvarsakademiet
Benjamin Rømer, kaptajn af Reserven, sprogofficer, Forsvarsakademiet
Ole Kværnø, dekan, Forsvarsakademiet

Tilmelding til konferencen skal ske på www.danishdefence.dk/rusland-i-mellemøsten - da der er begrænsede pladser sker tilmelding efter først til mølle-princippet.

For praktisk information om konferencen, kontakt overass. Lone Strøm, mail: pd-a09@fak.dk.

PROGRAM*
Rusland i Mellemøsten i dag
Konference på Svanemøllen Kaserne, Auditoriet, Byg. 118
24. November, kl. 9.00 til 16.00

9.00 kaffe og find pladser

9.15: Velkommen!

9.20 Det nye Rusland?
Vibeke Sperling: Rusland og Mellemøsten
Bertel Heurlin: Er der et nyt mere krigerisk Rusland?
Q & A

10.20 De historiske forudsætninger
Birthe Hansen: Sovjetunionen og Mellemøsten under den kolde krig
Karsten Møller: Rusland og Mellemøsten fra den kolde krigs slutning til 9/11
Peter Toft: Rusland og Mellemøsten i dag
Q & A

11.40 Frokost

12.40 Ved frontlinjen: Rusland i Syrien
Flemming Splidsboel Hansen: Rusland og Syrien i politisk perspektiv
Carsten Jensen: Ruslands militære engagement i Syrien under borgerkrigen
Q & A

13.40 Kaffe

14.10 Ruslands flådemagt og Mellemøsten
Orlogskaptajn Johannes Riber Nordby: Ruslands sortehavs- og middelhavsflåde
Sprogofficer Benjamin Rømer: Ruslands rolle i Operation RecSyr
Q & A

15.10
Ole Kværnø: Afslutning: Hvordan skal vi vende os i forhold til Rusland?

15.30 Vin og snacks

16.00 Afslutning og kom godt hjem

*med forbehold for ændringer.