[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Konferencen er desværre aflyst, og det er derfor ikke muligt at tilmelde sig.

Konferencen afholdes i samarbejde med European Maritime Law Organization (EMLO) og vil omhandle de maritime udfordringer i de arktiske områder – både hvad angår naturressourcer, grænseproblematikker, de miljømæssige aspekter og kyststaternes rolle i reguleringen af skibstrafikken i området.

Der vil blive drøftet en lang række perspektiver på de retslige muligheder og udfordringer i Arktis, og der vil blive sat fokus på sikkerhed og sikkerhedspolitiske aspekter.

Chefen for Søværnets Officersskole kommandør Søren Thinggaard Larsen vil  sammen med formanden for EMLO byde velkommen til konferencen.

Se programmet her.