[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Entusiasmen og kampgejsten var ikke til at tage fejl af, da de tre officersskoler og Sprogofficersuddannelsen i går dystede i henholdsvis mangekamp, tovtrækning og stafet i årets danske kadetstævne (DAKA). Søværnets kadetter kom godt fra start med en overbevisende sejr i roning og tovtrækning, men da Skoledysten var slut kunne Hærens kadetter dog kalde sig vindere af dette års kadetstævne, blandt andet takket være nogle dygtige sprintere.
 

Efter frokost blev der lavet nye hold på tværs af skolerne, som dystede i volleyball, mastermind og stafet, og efter dagens anstrengelser, stod den på spisning, fest og socialt samvær. 
 
VOXPOP

     
René Frandsen, kadet ved Flyvevåbnets Officersskole: ”Konceptet med, at der er blandede hold er rigtig godt. På sigt kommer vi alligevel til at støde ind i hinanden på et tidspunkt.”
Sophie Daather, kadet ved Hærens Officersskole: ”Nu bærer det jo lidt præg af, at det er vores egne discipliner, så det er til vores fordel.” Liselotte Dam,
kadet ved Søværnets 
Officersskole: ”Det er sjovt at få lov til at prøve forhindringsbanen, fordi vi ikke selv har en.”