[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

- Udvekslinger er en vigtig del af officersuddannelsen fortæller Orlogskaptajn Kim Sonne fra  Søværnets Officersskole

- Siden 1999 har man næsten konstant udvekslet kadetter med den amerikanske flåde, og det har været en stor succes. Formålet er, at kadetterne på egen krop lærer, hvordan andre landes flåder fungerer. For der er forskel på, hvordan vi gør tingene og dermed også på, hvordan vi uddanner vores kadetter, forklarer han. 

Se også: interview med den amerikanske forsvarsattaché