[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

På konferencen Rusland og Norden. Analyserede eksperter og forskere blandt andet, hvorledes de baltiske landes NATO-medlemskab og frygten for, at Sverige eller Finland skal nærme sig NATO, bidrager til den skarpe retorik fra russerne for tiden. Dermed er der begrænset grobund for en fælles nordisk politik i forholdet til Rusland, som netop insisterer på at håndtere de enkelte lande forskelligt.

Men også ressourcerne i Arktis og krisen i Ukraine optager den russiske ledelse. I begge tilfælde opfatter russerne sig som truede af vestlig omringning og passiv aggression fra NATO. En opfattelse, som i betydelig grad deles af den russiske befolkning, som ikke har en egentlig politisk opposition til at stille spørgsmål ved Putins verdensbillede. Dermed er fronterne trukket skarpt op og kommunikationen med Rusland svær for de vestlige lande. For en enkelt konferencedeltager så skarpt, at vi ikke skal frygte en konflikt med Rusland. Den er her allerede.

Læs mere om Rusland i disse publikation fra Forsvarsakademiet:

Russias Alternative Strategic Objectives

Folkeretligs problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Ruslands strategi i Arktis

Se også interviewet med Niels Bo Poulsen om konflikten i Ukraine