[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Hendes Majestæt Dronningen besøgte onsdag den 4. februar 2015 Hærens Officersskole, hvor Dronningen fik mulighed for at bese den nyligt renoverede Konge-etage på Frederiksberg Slot. Under besøget var der forevisning af de tidligere kongelige privatgemakker, som i dag primært anvendes som rekreative lokaler for skolens personel og elever. Lokalerne huser møblement fra Frederik 8.’s tid, som skolen har lånt af Kongehuset og siden restaureret og ompolstret. Dronningen fik desuden forevist skolens undervisningsfaciliteter, som er blevet opdateret under hensynstagen til de barokke omgivelser.