[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I forbindelse med nyindretning af Gammel Samling bliver bøgerne pakket ned fra uge 47. Det forventes at salen er reetableret i uge 1, hvor udlån af materialer kan genoptages.
Der kan i perioden foretages reservationer af materialerne på sædvanlig vis.