[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du gerne stifte bekendtskab med Forsvarets forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhed? Dekanatet på Forsvarsakademiet søger to praktikanter til forårssemesteret (1. februar 2016 – 31. juli 2016).

Om dekanatet
Dekanatet er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Dekanatet rådgiver og støtter chefen for Forsvarsakademiet på det forsknings- og uddannelsesstrategiske område og har bl.a. ansvaret for akkrediteringen af Forsvarets diplom- og masteruddannelse (MMS). Dekanatet er også ansvarligt for flere seminarer og deltagelse i aktiviteter på og uden for FAK.

Vi er et mindre kontor, der består af militære såvel som civile medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer. Dekanen er foresat for institutterne i fakultetssøjlen på Forsvarsakademiet og Forsvarets Bibliotekscenter.

Om dig og dine opgaver

Praktikantstilling 1: Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til ledelsesbetjening, bl.a. gennem møde-forberedelse, -afholdelse og -opfølgning, og du vil blive inddraget i konkrete projekter efter nærmere anvisning. En væsentlig del af dine opgaver vil dertil knytte sig til aktiviteter uden for Forsvarsakademiet, herunder deltagelse i Folkemødet på Bornholm, hvor du vil være en vigtig komponent i udviklingen af arrangementsbeskrivelser samt planlægningen op til og under Folkemødet. 
 
Praktikantstilling 2: Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til udvikling og implementering af projekter omhandlende den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien og Mellemøsten. Opgaverne består bl.a. af assistance i forhold til redaktionelt arbejde og researchopgaver. Derudover indgår administrative opgaver såsom logistik og koordination ved nationale og internationale konferencer samt kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Du opfordres til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, herunder evt. via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet) samt indhentning af inspiration til et specialeemne blandt de mange eksperter, der er at finde omkring dig.

Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, evne til at skifte mellem opgaver og fagligheder samt formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.

Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle periode og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken er ulønnet.

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stilling 1 er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Mette Kongshave på de-07@fak.dk eller 2128 7877. For uddybende spørgsmål til stilling 2 er du velkommen til at kontakte projektforsker David Vestenskov på de-un03@fak.dk eller 7281 7318. 
 
Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation sendes til de-07@fak.dk. Du bedes indikere, hvilken stilling du søger. Ved interesse i begge stillinger skrives prioritering. Samtaler forventes gennemført i uge 47.

Ansøgningsfrist er mandag den 2. november 2015 klokken 1200.