[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du gerne stifte bekendtskab med Forsvarets forsknings, undervisnings- og formidlingsvirksomhed? Institut for Strategi på Forsvarsakademiet søger praktikanter til efterårssemesteret (1. august 2015 – 31. januar 2016).

Praktikanter til Institut for Strategi

Institut for Strategi er en del af Forsvarsakademiet, der ligger på Svanemøllens Kaserne, København Østerbro. Instituttet beskæftiger sig primært med forskning, undervisning og formidling både internt i Forsvaret og eksternt i samarbejde med andre institutioner.

Instituttet arbejder

Vi har geografisk fokus på disse områder: Afrika syd for Sahara, Kina, Afghanistan og Pakistan, USA, Europa (EU og NATO) og Danmark, og forskningsbaseret fokus på disse områder: Strategi (Grand, Security og Theatre), samtænkning af militær og civil indsats, sikkerhedsstudier, konflikthåndtering, folkeret, og ikke-statslige kilder til sikkerhed.

I løbet af foråret skal praktikanterne støtte ovennævnte forskningsområder med informationsindhentning, analyser og formidling, mv. Praktikanterne skal desuden støtte gennemførelse af en række seminarer og kurser rettet mod interne såvel som eksterne interessenter og assistere i forbindelse med forberedelsen af undervisningen på Master i Militære Studier (MMS), der finder sted løbende over året.

Instituttet tilbyder

Akademiske og relevante arbejdsopgaver inden for instituttets ansvarsområder, faglig udfordring og udvikling. Et spændende forskningsmiljø med masser af fagligt relevante foredrag og projektorienteret arbejde med såvel militære som civile medarbejdere, herunder god mulighed for at skabe personlige og faglige kontakter.
Instituttet opfordrer praktikanter til at skrive en artikel i perioden og støtter aktivt sådanne ønsker; om muligt også med udgivelse via Forsvarsakademiets publikationsserier. Praktikperioden er ulønnet. Den gennemsnitlige arbejdstid per uge er 37 timer.
 
Instituttet forventer

At du studerer på overbygningen indenfor et samfundsvidenskabeligt område, typisk statskundskab eller historie, og at du har interesse indenfor de nævnte områder, hvori du også har modtaget undervisning. Der lægges desuden vægt på analytisk tænkning, engagement og selvstændighed.
 
Kontakt

For mere information om stillingerne kan du besøge instituttets hjemmeside www.fak.dk eller kontakte fungerende institutchef, orlogskaptajn Johannes Riber Nordby enten på mail (ifs-02@fak.dk) eller på telefon 39151212.
 
Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation sendes til ifs-02@fak.dk. Samtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist er mandag den 18. maj 2015 klokken 1200.