[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvaret har fokus på mangfoldighed, fordi det gør os bedre til at nå vores mål og løse vores opgaver. Det styrker rekrutteringen, og det skaber innovation og kreativitet. Men frem for alt ruster det Forsvaret endnu bedre til mødet med den kompleksitet, som opgaveløsningen byder på både i Danmark og internationalt.
 

- Som indgangsportal til alle officersuddannelser har Forsvarsakademiet en hel særlig forpligtelse til at gå forrest, når det handler om mangfoldighed. Med deltagelsen i Copenhagen Pride paraden vil vi gerne vise, at officersgerningen er for alle. Det eneste, der kræves, er vilje og evner, siger Forsvarsakademiets chef kontreadmiral Nils Wang.
 

Med chefen i front, går Forsvarsakademiet i paraden den 15. aug. sammen med ansatte i Beredskabsstyrelsen og Brandvæsenet, der ligeledes ønsker at vise rummeligheden i deres del af det uniformerede Danmark.