[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den sikkerhedspolitiske situation har det seneste år ændret sig markant for Danmark og de øvrige nordiske og baltiske lande. Forholdet mellem Rusland og vesten har ikke været mere anspændt siden afslutningen på den kolde krig, og de aktuelle spændinger ser ikke ud til at mindskes foreløbigt. Vesten beskylder Rusland for at have et stort medansvar for kampene i det østlige Ukraine, mens Rusland beskylder Nato for at ville omringe Rusland, og for at trænge sig længere og længere ind i områder, som Rusland anser for værende en del af deres sikkerhedssfære.  Samtidig er ubåde, som mistænkes for at være russiske, observeret i både svenske og finske farvande, og den russiske militære luftaktivitet har ændret mønster i en – set med omgivelsernes øjne – mere aggressiv retning.

Første del af konferencen vil fokusere på de russiske perspektiver, hvorunder blandt andet Nordens rolle i russisk militære- og sikkerhedspolitiske tækning vil blive fremlagt. Derefter skifter fokus til de nordiske perspektiver, herunder Norden og Ruslands fælles engagement i Arktis og situationen for Nordens nabolande i Baltikum.

Konferencen vil indeholde præsentationer fra de inviterede forskere, hvorefter der vil være paneldebat. Derefter vil der være åbent for spørgsmål fra salen.

Konferencen vil foregå på dansk.

Tilmelding
Tilmelding via e-mail til imk-sp03@fak.dk (med navn, adresse og evt. institution) skal ske senest onsdag den 17. juni kl. 12. Tilmeldingen er først komplet, når en bekræftelse er modtaget.

Program
09.30: Åbning og velkomst. Kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet.
09.45-10.45: Panel 1: Russiske perspektiver.
Oplæg 1: Norden i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, Karsten Møller.
Oplæg 2: Ruslands militær og Norden, Claus Mathiesen.
Oplæg 3: Det mentale klima i Rusland og Ruslands trusselsopfattelse, Niels Bo Poulsen.
10.45-11.00: Kaffepause.
11.00-12.00: Panel 1: Russiske perspektiver (fortsat).
12.00-12.45: Frokost.
12.45-13.45: Panel 2: Nordisk-baltiske perspektiver.
Oplæg 1: Rusland og Arktis, Jørgen Staun.
Oplæg 2: NATO eller ej – dansk-norske og svensk-finske perspektiver, Hans Mouritzen.
Oplæg 3: Nordens naboer – balterne, Michael Clemmesen.
13.45-14.00. Kaffepause
14.00-15.00: Panel 2: Nordiske perspektiver (fortsat).
Afslutning