[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den nye organisation kommer til at samle lærerkræfter og forskningsressourcer i institutterne for at genere maksimal forskningskapacitet. Dermed knyttes skoler og institutter tættere sammen, og det stiller store krav til alle medarbejdere, men sigter mod en fælles vision.

- Vi vil koncentrere vores forskningskæfter og målrette dem mod den militære profession, sagde chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang ved sin nytårsparole for akademiets medarbejdere.

 
 På Forsvarsakademiet på Svanemøllen kaserne slog chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang bl.a. fast, at Forsvarsakademiets brand som en seriøs og uafhængig forskningsinstitution står stærkt i offentlighedens bevidsthed, ikke mindst i kraft af de mange medieoptrædende fra akademiets forskere.
Han refererede dermed til Forsvarsakademiets nye strategi, som blev søsat i slutningen af 2014 og bl.a. peger mod, at FAK skal forske, udvikle og uddanne til gavn for både den praksisnære og den akademiske del af officersprofessionen samt være det fortrukne førstevalg, når det gælder militærfaglig viden og uddannelse.

Læs hele strategien og se Forsvarsakademiets organisation.

Nytårsparolen blev også brugt til at rose de mange indsatser i 2014, som vidner om, at den nye strategi allerede er godt på vej.