[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I disse dage afholder Forsvarsakademiet en international konference, hvor man skal blive klogere på, om og hvordan folkeretslige principper kan bygges bæredygtigt ind i uddannelsen af sikkerhedsstyrker i Afghanistan og Pakistan.

Konferencen har titlen International Humanitarian Law in Capacity Building of Security Forces - Implementing International Humanitarian Law in the Education of Security Forces in Afghanistan and Pakistan og har deltagelse af delegationer fra Afghanistan og Pakistan, det danske forsvar, NGO-organisationer og en håndfuld af de skarpeste internationale forskere og eksperter på området. Ved at inddrage erfaringer og perspektiver fra Afghanistan og Pakistan har konferencen til formål at sætte fokus på bæredygtighed fremfor idealisme.

Og selvom Amrullah Salah, tidligere afghansk efterretningschef, i sin åbningstale lagde hårdt ud med kritiske hentydninger til Pakistans støtte til Taliban, så er håbet, at en konference som denne kan få de to lande til at tale sammen om løsninger i Afghanistan og Pakistan.

Konferencen følger op på Forsvarsakademiets faciliterende rolle i forhold til samarbejdet mellem afghanere og pakistanere, som den nyligt overståede konference, Counterinsurgency and Counterterrorism: Sharing Experiences in Afghanistan and Pakistan, afholdt i Islamabad, også bidrog til. Ved denne lejlighed blev en bog med samme titel lanceret; læs mere her. 

Konferencen om folkeret følges op af en konferencerapport, som udgives ved Forsvarsakademiet i det nye år.