[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Cheferne skal lære at stille de rigtige, skarpe spørgsmål for at få de rigtige, skarpe svar. Derfor gennemfører Forsvarsakademiet for tredje gang kurset Efterretningskursus for Forsvarets chefer, hvis primære formål er at lære chefen at stille de rigtige spørgsmål, mens et andet mål er at skabe et større samarbejde mellem efterretningspersonellet på tværs af enheder og værn, når cheferne nu er samlet.

Kompleks kampplads kræver mere indsigt

Nutidens kampplads eksisterer i dag i mange dimensioner, og det er man nødt til at tage højde for i arbejdet med efterretningsanalyserne. Arbejdet foregår nu i komplekse operationsmiljøer, som spænder lige fra militære indsatser til det civile samfunds dynamikker og det virtuelle rum. Det betyder, at efterretningsanalytikerne hele tiden uddanner sig og bliver dygtigere. Men det kræver også mere af cheferne.
- Vi kan ikke uddanne cheferne som efterretningsfolk, men vi kan orientere dem om folkenes evner og kundskaber og inspirere dem, så de forstår deres underordnede. Cheferne skal vide, hvor dygtige folkene er. Og folkene skal jo bruges rigtigt, siger kursusleder Niels Ellehøj Pedersen.
Kurset giver således cheferne en skærpet rolle i samarbejdet med sine efterretningsfolk og optimerer dermed enheds operative effekt.

FAKTA om Efterretningskursus for Forsvarets chefer:

Kurset udbydes af Forsvarsakademiet og retter sig mod forsvarets chefer på M401-402 niveau og tilsvarende civile med ansvar for efterretningskapaciteter.
Kurset er et tilbud til cheferne om at blive opdateret på efterretningstjeneste og få en større indsigt i den uddannelse, som deres efterretningspersonel har gennemført.
Kurset gennemføres næste gang den 1.-2. oktober 2015 som et 12-12 internat på Beredskabsstyrelsens kursscenter i Snekkersten.

Kurset har en deltagerkapacitet på maks. 15

Tilmelding frem til 31. august 2015 ved at sende en kort, motiveret internetmail til kursussekretær Diana Natasja Chaert-jørgensen på u-11@fak.dk.

Læs mere om kurset her http://www.fak.dk/uddannelse/kurser/Pages/efteretningskursus.aspx