[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Regeringen iværksatte den 15. september et udredningsarbejde om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som ledes af ambassadør Peter Taksøe-Jensen. Udredningen skal, med afsæt i en afdækning af Danmarks strategiske interesser, præsentere et samlet bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik. Derudover skal udredningen præsentere et samlet strategisk bud på kerneopgaver og prioriteter til fremme af Danmarks interesser.

Følgegruppe af eksperter
For at drøfte udredningsarbejdet er der nedsat en følgegruppe af eksperter. Gruppen består af 20 repræsentanter fra forskningsmiljøet, erhvervsorganisationer, institutioner og tænketanke. Heriblandt Københavns Universitet, DIIS, Dansk Industri og altså også Forsvarsakademiet med kontreadmiral Nils Wang.

Udredningen skal foreligge inden udgangen af april 2016 og vil blandt andet indgå i grundlaget for kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2017 og en ny udviklingspolitisk strategi.

Se hele kommissoriet for udredningen her