[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Fra dag ét bliver de kommende officerer kastet ud i det grundlæggende soldaterliv med parade, fysisk træning og iklædning – og meget mere venter dem. Det er en noget anden oplevelse end de fleste af kadetterne har været vant til på de bachelorstudier, de kommer fra.

Som noget nyt i officersuddannelsen rekrutteres en stor del af holdene nemlig fra bachelor- eller professionsbachelorniveau og skal derfor i første omgang bytte skrivebordet ud med udendørslivet. De resterende kadetter, som ikke starter på mandag, er mere vant til feltlivet, da de er befalingsmænd med akademiuddannelse, og derfor først starter op senere i forløbet på funktions- og diplomuddannelsen i 2016. I alt er der optaget 93 nye kadetter på officersuddannelsen i år.
 

På Flyvevåbnets Air Force Training Center i Aalborg ankom otte kommende kadetter til Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. De skal i løbet af de næste 7 uger lære basale militære færdigheder sammen med 62 nye værnepligtige. Foto: Forsvaret
 Løbetest var en af de udfordringer, de nye kadetter kom igennem på førstedagen af deres nye uddannelse – her på Hærens Sergentskole i Varde. Foto: Forsvaret
 På Søværnets Center for Sergent og Maritim Uddannelse i Frederikshavn blev de nye kadetter budt velkommen af chefen for Søværnets Officersskole KD Søren Tinggaard Larsen, som lovede dem en praksisnær uddannelse og deres første togt allerede 14 dage efter opstart - så der skal hænges i fra starten. Foto: Forsvaret
 
Nye sprogofficerer
Også 13 nye sprogofficererselever havde deres første dag i grønt på Varde kaserne. De skal de første 14 uger igennem den mest basale militære færdigheder, inden der venter der en særdeles krævende uddannelse ved Forsvarsakademiet.
 
Se mere på skolernes Facebook-sider:

https://www.facebook.com/HaerensOfficersskole
https://www.facebook.com/SoevaernetsOfficersskole
https://www.facebook.com/SPROFUD
https://www.facebook.com/Flyvevaabnetsofficersskole