[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Ved ansøgningsfristens udløb er der 99 ansøgere fra Hæren, 32 ansøgere fra Søværnet, 20 ansøgere fra Flyvevåbnet samt 6 ansøgere med civil baggrund fra Forsvarsministeriets myndighedsområde – i alt 157 ansøgere, hvilket er særdeles pænt og på linje med tidligere år.

Til de udenlandske kurser, der ækvivalerer MMS, har der været følgende antal ansøgere:

• Hærens plads i Norge: 10
• Hærens plads i Tyskland: 2
• Hærens plads i USA: 19
• Søværnets to pladser i USA: 12
• Flyvevåbnets plads i USA: 3
• Specialoperationskommandoens plads i USA: 6

Opslaget i forbindelse med de to uddannelser samt tilhørende opslag til ækvivalerende udenlandske kurser har været aktive siden d. 9. oktober og indtil d. 24. november kl. 23.59. De første mange uger var meget stille, og ansøgerne samt deres myndigheder havde travlt med deres interne procedure og forberedelser af ansøgningerne. Derfor kom de fleste ansøgninger ind de sidste 48 timer.

Optagelsesproces i gang
Forsvarsakademiet værdsætter den store interesse, der har været, og vil sammen med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets myndigheder samt Optagelsesnævnet finde kandidaterne til hhv. OFU og MMS for optag 2016. Forsvarsakademiet vil også samarbejde med værnsstabene og Specialoperationskommandoen om besættelse af pladserne på de udenlandske kurser.

Optagelsesprocessen forventes være færdig den i løbet af marts 2016, hvor ansøgerne får besked om de er optaget eller ej.