[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I takt med den globale opvarmning omkring Arktis, den gradvist større tilgængelighed til naturres-sourcer i undergrunden og muligheden for transitruter for den globale skibstrafik i området, er der de senere år sket en fornyet politisk og økonomisk interesse i Arktis. Ikke mindst fra de lande, som har kyststrækninger i området: USA, Canada, Norge, Danmark (Grønland) og Rusland.

Interessen for dette formodede arktiske bonanza har været så stor, at det i nogle iagttageres øjne lignede grundlaget for et nyt ’great game’ mellem stormagterne. Denne bekymring ses ikke mindst i mediernes gentagne historier om russisk oprustning i Arktis.

Men hvad vil Rusland egentlig i Arktis? Hvilken betydning kan det forværrede forhold til Vesten, som følge af krigen i Ukraine, tænkes at få for Arktis? Og hvordan vil Rusland reagere på den dan-ske ansøgning til FN’s Kontinentalkommission (CLCS)? En ansøgning, der gør krav på et område, som strækker sig fra Grønlands nuværende 200-sømilegrænse langs den undersøiske Lomono-sov-højderyg helt over til den russiske 200-sømilegrænse, og dermed klart overlapper med et om-råde, som Rusland traditionelt har set som sit. Disse spørgsmål – og mange andre – vil blive de-batteret af panelet på seminaret. Også Jørgen Stauns nye rapport fra Forsvarsakademiet ”Rus-lands strategi i Arktis” vil blive præsenteret på seminaret.

Tid: Tirsdag den 27. januar, kl. 13:00-15:30
Sted: Forsvarsakademiet, Auditorium, Bygning 118, Svanemøllen Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø

Oplægsholdere

  • Jørgen Staun, Ph.d., adjunkt, Forsvarsakademiet
  • Katarzyna Zysk, Ph.d., førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, Institutt for forsvars-studier, Oslo
  • Geir Hønneland, Ph.d., forskningsprofessor og vicedirektør ved Fridtjof Nansen Instituttet, Oslo

Tilmelding foregår pr. mail til PD-A07@fak.dk senest d. 22. januar 2015
Spørgsmål til seminarets indhold kan rettes til Jørgen Staun på jstaun@yahoo.dk

Program
13:00-13:10 Velkomst, Dekan Ole Kværnø

13:10-13:30 Ruslands strategi i Arktis mellem patriotisme og pragmatik
Ph.D., Jørgen Staun, adjunkt ved Forsvarsakademiet, København

13:30-13:50 Ruslands militære interesser og adfærd i Arktis – implikationer for regional stabilitet

Ph.D., Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, Institutt for forsvarsstudier, Oslo

13:50-14:10 Pause

14:10-14:30 Læren fra de russisk-norske forhandlinger om delingen af Barentshavet og Arktis’ betydning for russisk national identitet
Ph.D., Geir Hønneland, forskningsprofessor og vicedirektør ved Fridtjof Nansen Instituttet, Oslo

14:30-15:30 Q&A