[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

De 16 premierløjtnanter er det største hold af tekniske officerer i mange år, de har gennemført en ca. fem-årig uddannelse og kan nu kalde sig for professionsbachelor i Sømilitær Ledelse og Teknik. Uddannelsen bliver fra august 2015 ændret til diplomuddannelse.

Otte af de seksten premierløjtnanter møder straks om bord til tjeneste på søværnets skibe, de øvrige otte fortsætter uddannelsen i yderligere ca. 6 måneder, og uddanner sig til våben- og elektronik officerer. Denne særlige overbygning til grundofficersuddannelsen, sætter de nye premierløjtnanter i stand til at betjene og servicere fregatternes og støtteskibenes avancerede våben- og sensorsystemer.

Chefen for Søværnets Officersskole, kommandørkaptajn Gustav Lang, sagde bl.a. i sin tale til afgangsholdet at:

- I har været præget af et meget højt teknisk fagligt fokus, og der er slet ingen tvivl om, at vi, med jer, sender nogle fagligt dygtige tekniske ledere ud i Søværnet. Det høje faglige niveau fortsatte I på anden del, hvor der ikke lige kunne sættes to streger under et konkret facit, men hvor der skulle tales om sansninger og personlige opfattelser i ledelse og psykologi eller argumenteres på baggrund af avanceret teori fra international politik.

Også Chefen for Marinestaben kontreadmiral Frank Trojahn talte for de nyudnævnte premierløjtnanter, ligesom chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils C. Wang, som sagde:

- Når jeg ser på det søværn, I nu skal ud at virke i, kan jeg godt blive lidt små-misundelig. De skibe, som Søværnet i dag råder over, har alt det, som min generation af søofficerer har sukket efter i ganske mange år af vores ”operative” tilværelse. Størrelse, udholdenhed, ildkraft, sensorkapacitet og lige om lidt fuldt moderne flådehelikoptere.Det betyder imidlertid også, at det er et søværn, der har stærkt brug for jeres tekniske kompetencer. Uden jer, kan alt dette avancerede og meget dyre grej ikke betjenes, vedligeholdes og repareres og dermed kan dets fulde potentiale ikke udnyttes.

Der er derfor store forhåbninger til de nye premierløjtnanter, som selv afrundede højtideligheden med deres egen taler, nyudnævnte premierløjtnant Frederik Vestegaard Sørensen. Han inddrog det store maleri af slaget i Køge Bugt i 1677, som hænger i skolens festsal, og drog med glimt i øjet paralleller og sammenligninger til nutidige forhold og sagde bl.a.:

- Officersuddannelsen byder på noget enestående, men stiller krav til at man kan finde sig i, at man er en del af noget større. Husk på, at det er jeres udgangspunkt der afgør udfaldet af jeres valg fremover – og at i selv vælger hvad jeres udgangspunkt er!

Med Søværnets Tamburkorps, accompagnement af vokal Monica Stevns, blev udnævnelsesceremonien rundet af med maner.

Tillykke til de nyudnævnte premierløjtnanter og til Søværnet.