[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Institut for Sprog og Kultur er en del af Forsvarsakademiet, der ligger på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Instituttet beskæftiger sig primært med uddannelsen af sprogofficerer, men er samtidig ved at udvikle forskning i dynamikken mellem kultur og militære operationer.
Instituttet beskæftiger sig ligeledes med formidling internt i Forsvaret og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Instituttet arbejder på nuværende tidspunkt primært i relation til de geografiske områder Centralasien, Mellemøsten og Afrika, men interesseområderne kan skifte alt efter, hvor i verden det danske Forsvar kan forventes at blive sat ind.

Som praktikant vil du blive tilknyttet instituttets underviser i kulturfag. Overordnet vil dine opgaver omfatte assistance til forskning og undervisning, samt diverse projektopgaver og forefaldende arbejde.

Derudover vil dine opgaver primært være udarbejdelse af undervisningsmateriale, litteratursøgning og pensumudvælgelse, praktiske forhold omkring undervisning og eventuel gennemførelse af undervisning.

Du tilbydes:

  • akademisk relevante arbejdsopgaver indenfor instituttets ansvarsområde
  • en fagligt udfordrende arbejdsdag
  • et spændende forsknings- og undervisningsmiljø
  • fagligt relevante foredrag
  • projektorienterede arbejdsopgaver
  • mulighed for at skabe personlige og faglige kontakter

Vi forventer at:

  • du er kandidatstuderende på en videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
  • du har interesse for – og meget gerne teoretisk erfaring – indenfor de nævnte områder
  • du har en skarp analytisk tænkning, gode formidlingsevner, engagement og selvstændighed

Praktikperioden løber fra 01. februar 2015 - 31. juli 2015.

Praktikperioden er ulønnet og den gennemsnitlige arbejdstid er 30 timer/uge.
 
Kontakt
For mere information om instituttet kan du besøge dets hjemmeside eller kontakte orlogskaptajn Poul Martin Linnet på tlf: 39 15 14 60, e-mail: isp-mk01@fak.dk;
Ansøgning  inklusivt  bilag  sendes  til  orlogskaptajn  Poul  Martin  Linnet  på  ovennævnte  e-mail.

Fristen for ansøgning er den 05. januar 2015.