[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

  1. Reflekteret kritisk over eget og andres lærervirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
  2. Læring og udvikling på arbejdspladsen, hvor der er særlig fokus på viden, færdigheder og kompetencer.
  3. Har med særlig ekspertise bistået kolleger eller enheder, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.
  4. Har udgivet skriftlige bidrag til udvikling inden for uddannelsesområdet i forsvaret.
  5. Haft særlig positiv indvirkning på tilblivelsen eller gennemførelsen af en uddannelse eller et undervisningsforløb.
  6. Demonstreret udviklingsorientering i forhold til uddannelsernes videngrundlag, fx gennem debat, praksisforskning eller dokumentation.
  7. Bidraget til- eller dokumenteret innovation inden for læringsmiljø og uddannelsesområdet i forsvaret.

Projekter/produkter kunne også være af ældre dato, dog stadig indenfor ovennævnte kriterier. I disse tilfælde skulle dette tydeliggøres i indstillingen. 

Tak til alle der har bidraget med indstillinger til FAK UDDANNELSESPRIS 2014.

Ud af 26 modtagne indstillinger har en enig dommerkomite vurderet og fundet de fem indstillinger, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de anførte indstillingskriterier.

Uagtet det var et svært valg, for der var mange kvalificerede bud, fortjener følgende fem at blive nomineret til Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2014 – nævnt i vilkårlig rækkefølge:

1. SSG Kristian Venø
Projekt/Initiativ:
Flyvevåbnets VUT-I/II ML. 
2. Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC)
Projekt/Initiativ: Ny tilgang til læring og undervisning, der i højere grad fokuserer på læreprocessen.
3. TEAM FAK-CDF-UT,
Projekt/Initiativ:
IT uddannelser til hele forsvaret efter behov.
4. PL Michael Riber
Projekt/Initiativ:
Optimering af læring.
5. Uddannelseskoordinationselementet ved ACW Training & Education,
Projekt/Initiativ:
Fleksibelt uddannelsesapparat.

Vi ønsker de fem nominerede held og lykke med afstemningen på UDDANNELSESKONFERENCEN.

Se bagrund for indstillingerne i videoen herunder!