[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet afholder hvert år en uddannelseskonference for alle Forsvarets skoler og myndigheder. Konferencen blev i år gennemført med en god vekselvirkning mellem plenum og workshops, og som noget nyt blev også Forsvarsakademiets uddannelsespris uddelt. Prisen skal være med til at sætte fokus på uddannelse og læring i Forsvaret.

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet

Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet. Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter.

Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet. I normineringen står der bl.a.:

”Michals målrettede og vedholdende arbejde har betydet, at Telegrafregimentet nu arbejder med elektroniske læringsobjekter, udnyttelse af Flipped Classroom, samt Blended Learning på alle videre- og efteruddannelser for både befalingsmænd og officerer. Yderligere har Michals ihærdige arbejde med at motivere og ændre holdning til undervisning bevirket, at flere instruktører ved regimentet er begyndt at følge ham og selv er begyndt læse og udvikle egen undervisning.”


Læs mere om Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2014 og de nominerede.

Inspiration til Forsvaret
Ud over uddannelsesprisen bestod uddannelseskonferencen af en række spændende indlæg fra både eksterne og interne indlægsholdere.

Christian Dalsgaard fra  Aarhus Universitet gav et indlæg om "De nye muligheder og perspektiver i uddannelse og undervisning i en digital tidsalder", herunder kom han ind på hvordan man anvender digitale medier i undervisningen ved Århus universitet. Dette plenumindlæg blev fulgt op af en workshop.

Stefan Hermann som er rektor for Professionshøjskolen Metropol, gav et indlæg med titlen, "Uddannelse under pres", set fra et ledelsesperspektiv, hvor han åbent og ærligt kom med sine erfaringer fra den omstillingsproces, han har været i spidsen for i forbindelse med skabelsen af Professionsskolen Metropol.

Konferencens første dag blev rundet af med et indlæg fra Gorm Palmgren, der er videnskabsjournalist, med titlen ”Brug hjernen, når du underviser”, og det sidste plenumindlæg blev givet af Dorte Fensteen Nielsen fra Hærens Officersskole om deres arbejde med ”Tværfaglighed som undervisningskoncept med opgaven i centrum, som også blev fulgt op af en workshop.

Herudover var der workshops om ”Flipped Classroom”, ”Taksonomi og Kvalifikationsrammen”, ”Læring gennem refleksion”, ”Kvalifikationsrammen for livslang læring – Problem eller redning?” samt Udfordringer i implementeringen af den modulariserede mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet.

I pauserne var der mulighed for at hente inspiration til udvikling af fjernundervisning eller høre om de digitale muligheder Forsvarets Bibliotek stiller til rådighed.

Der var flere end 100 deltagere i årets uddannelseskonference, snakken gik livligt og der blev delt mange staldtips på undervisningsområdet. Alt sammen er medvirkende til at udvikle det undervisningsmæssige område yderligere i Forsvaret.

Læs mere om uddannelseskonferencen 2014.