[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Af Laurits Holdt

Østafrika er et af Forsvarets fokusområder og derfor arbejder Forsvarsakademiet på at øge sin ekspertise på området.

Det seneste tiltag er et projekt, der kombinerer akademisk kapacitetsopbygning på et kenyansk universitet og støtte til initiativer, som skal forbedre de civil-militære relationer i Kenya.

Lektor Thomas Mandrup og major Henrik Laugesen fra Institut for Strategi har i september til november stået for et kursus i strategi og national sikkerhed på Maseno universitetet i Kenyas tredjestørst by Kisumu.

- Man kan sige, at vi slår to fluer med et smæk. Dels får vi opbygget et kursus i strategiske studier, som er et tilbud, der mangler i Kenyas universitetsverden og som er en mulighed for videreuddannelse for folk i sikkerhedssektoren. Og dels er vi med til at opbygge en kapacitet til at træne folk i sikkerhedssektoren i deres rolle i et moderne demokratisk samfund, lyder det fra Thomas Mandrup.

Det sidste er der stort behov for i Kenya, hvor der generelt er stor mistillid til politiet og sikkerhedssektoren i almindelighed og det er et område, hvor Danmark i forvejen er involveret, fortæller han.

Kurset er det første af sin art i Østafrika og det er planen, at det med tiden skal skaleres op til en masteruddannelse, som svarer til en dansk kandidatuddannelse. Første udgave af kurset varede dog blot otte uger og udstyrede deltagerne med et certifikat, fortæller Henrik Laugesen.

Han regner med, at det vil blive udbudt som diplomkursus i 2015 og som bacheloruddannelse indenfor nogle år.

Han lægger vægt på, at der er tale om et reelt partnerskab mellem Forsvarsakademiet og Maseno universitetet, hvor begge parter får noget ud af det.

De to læringsinstitutioner arbejder i forvejen sammen om Forsvarets Afrikaforberedelseskursus, som Thomas Mandrup og Henrik Laugesen også står for. Den ene af kursets to uger foregår i Kisumu med universitetet som base og med lokale akademikere som undervisere. I takt med at universitetet får opbygget kapaciteten indenfor strategi og sikkerhedsstudier vil forberedelseskurset blive bedre, forklarer han.

- Så længe Forsvaret er repræsenteret i Østafrika og har nationale interesser omkring Afrikas Horn og i Somalia er det vigtigt, at vi har forskere, der beskæftiger sig med området, siger Henrik Laugesen.

Projektet blev finansieret af Freds- og stabilitetsfonden, der har sine midler fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Udover de danske undervisere, så har projektet også sørget for et fuldt udstyret undervisningslokale på universitetet og et lille bibliotek med litteratur om strategi og sikkerhedsspørgsmål.

Forsvarsakademiet har desuden doneret et antal bøger i klassesæt.