[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Konferencens formål er at understøtte den videre udvikling af uddannelserne i forsvaret gennem videns- og erfaringsdeling samt etablering af netværk. Myndigheder må derfor gerne bidrage med forslag til emner/temaer samt indlæg og/eller workshops.

Forslagene imødeses snarest, dog senest fredag den 30. januar 2015.

Der vil være åbent for tilmelding her på hjemmesiden i perioden 05. januar – 24. april 2015.

Program og alle øvrige informationer vedr. konferencen vil løbende blive opdateret på konferencens hjemmeside: www.uddannelseskonference.dk.

Evt. spørgsmål eller anden henvendelse bedes rettet til:

Major Carsten Brender
Tlf:.:3915 1331
FIIN: FAK-PFU-FU12
Email: pfu-fu12@fak.dk