[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Danmark er ved at få et nyt stort udenrigs og sikkerhedspolitisk fokusområde. Et område og en type udfordring hvor Danmark tidligere har fejret betydelige successer. Det skriver lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet i sin nyeste artikel i bladet Ræson. Lektoren ser de problemer, som en række små, russiske naboer står overfor, som et passende dansk projekt i de kommende år.

-Tak til Putin. Den langvarige søgen efter et nyt selvstændigt dansk udenrigspolitisk projekt kan nu afsluttes. Nu kan vi igen lægge tyngde og prioritere Danmarks begrænsede ressourcer på en udfordring, som påvirker os direkte på alle parametre: militært, økonomisk, humanitært og værdimæssigt. Den russiske fremfærd i Ukraine har gjort det klart for enhver, at Danmarks største udenrigspolitiske udfordring på kort og mellemlangt sigt ligger i de seks lande, som er kommet i klemme mellem EU/NATO og Rusland: Armenien, Azerbaijan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine, skriver Peter Viggo Jakobsen.

Småstaternes udfordringer minder en del om den situation de baltiske lande stod i efter afslutningen på den kolde krig og Peter Viggo Jakobsen ser da også netop Danmarks rolle i Baltikum som en god model for fremtidens danske projekt.

Læs Peter Viggo Jakobsen´s artikel Danmarks udenrigspolitiske hovedudfordring ligger atter i Østeuropa I Ræson nr. 20 via www.ræson.dk