Min forskningsagenda følger to primære spor: a) tværkulturelle dynamikker i træningsmissioner (og på sigt også i fremskudte tilstedeværelser) i relation til henholdsvis missionsformationer på tværs af regimenter, multinationale koalitionsstyrker, lokale sikkerhedsstyrker og civilbefolkninger; og b) soldater- og veteranliv i kontekster af den militære profession, militære operationer og militære kulturer.

 

Empirisk er min forskning forankret i etnografisk feltarbejde med danske soldater on the ground. Metodisk arbejder jeg med visuel antropologi, er dedikeret til et fænomenologisk første-persons perspektiv og laver feltarbejde som ”embedded antropolog” før, under og efter udsendelse (OIR og ISAF indtil nu).

 

Analytisk beskæftiger jeg mig med spørgsmål om kulturmøder og konfliktfortællinger; anerkendelse og missionserfaringer; erindringspolitik og krigsminder; motivation og meningsskabelse; identitet og subjektivitet; krop, køn og materialitet; lawfare og etik/moral; dyder og dannelse; vold og smerte; simulation og virkelighed; kedsomhed og risikoadfærd. Teoretisk er min forskning situeret i antropologiens krydsfelter mellem det militære, det politiske, det psykologiske og det filosofiske.

 

Siden 2018 har jeg undervist og vejledt på masterprojektmodulet på Master i Militære Studier (MMS) og på afgangsprojektmodulet på Den Militære Diplomuddannelse (MDU) i henholdsvis Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Fra efteråret 2020 underviser jeg også på MMS flexmodul Irak og fra foråret 2021 på dari-linjen på Forsvarets Sprogskole (FSS).

 

 • Militærantropologi
 • Military Anthropology
 • Kulturforståelse
 • Militærkultur
 • Kapacitetsopbygning
 • Stabiliseringsoperationer
 • Soldaterliv
 • Militær profession
 • Vold
 • Veteraner
 • Civil-militære relationer

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Thomas_Randrup_Pedersen

Thomas Randrup Pedersen

 • Jobtitel

  Adjunkt
 • Afdeling

  Institut for Ledelse og Organisation
 • E-mail

  thpe@fak.dk
 • Telefon

  72817663