Han er desuden designeret som chef for forbindelseselementet ved Multinational Division North i Baltikum. 

 

Bestyrelsesposter omfatter stillingen som dansk voting member i bestyrelsen bag System Analysis and Studies Panel under NATO Science & Technology Organization (verdens største forskningsnetværk). Desuden er Thomas (FAKs) partner i CenSec’s Innovationsnetværk i klyngen for forsvar, space og sikkerhed.

 

Tidligere stillinger omfatter bl.a. stilling som senior militær analytiker i militær strategi og har været udlånt i 2013 til 2016 til Dansk Institut for Internationale Studier som militær analytiker. Andre stillinger omfatter kursusleder for kommende kaptajner på Hærens Officersskole, sagsbehandler i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen med fokus på internationale operationer samt operative stillinger på divisions-, brigade-, panserbataljon- og eskadronniveau. Han har været udsendt i internationale missioner i Kroatien, Afghanistan og Irak.

 

Thomas har en MA fra 2016 i Krige i den moderne verden ved King's College London, War Studies Department samt Operations og føringsuddannelsen (OFU) fra Forsvarsakademiet inklusiv Videreuddannelsestrin II. Hertil har Thomas en uddannelsen fra CBS Executive i forskerledelse.

 

Twitter på @ThomasGalasz om fremtidens teknologiske påvirkninger, cyberspace og international sikkerhed. 

 

 • Militær teknologi
 • Future War
 • Nye krige
 • Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Militær strategi
 • Samtænkning
 • Innovation
 • Strategisk anvendelse
 • Småstatsperspektiv
 • Cyber warfare
 • Nye domæner
 • Cyber
 • Militær ledelse
 • Kunstig intelligens
 • Autonomi
 • Cyber Strategy
 • Multi domain
 • Cyberoperationer
 • Flerdimensionel Teknologi 
 • Militær Teknologi
 • Cyber War
 • Risikostyring
 • Ledelse
 • Operationer
 • Multidimensioner
 • Cyber Security
 • Holistic
 • Kommando og kontrol
 • C2
 • Trends
 • Militær Rådgiver

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Forsknings- og udviklingsområder

Thomas_Galasz_Nielsen

Thomas Galasz Nielsen

 • Jobtitel

  Institutchef
 • Afdeling

  Institut for Militær Teknologi
 • E-mail

  thni@fak.dk
 • Telefon

  41703747