Overordnet er jeg interesseret og engageret i, hvad vi gerne vil, og hvad vi gør, i og med Forsvaret. Hvordan kan vi tænke og handle nyt og godt i forhold til de nutidige og fremtidige udfordringer, som samfundet og Forsvaret står overfor, og i forhold til det vi gerne vil opnå? Hvordan kan vi - og hvornår skal vi - bryde med vante måder at tænke og gøre og finde nye veje, nye perspektiver, nye forståelser, nye partnerskaber og nye handlemuligheder?

 

Jeg er samtidig optaget af til stadighed at arbejde med ledelse, refleksion og handling, der er etisk, inkluderende, nysgerrig og samskabende, og hvor vi positionerer hinanden på givende og styrkende måder. Endvidere er jeg optaget af de etiske og praktiske spørgsmål, som hele tiden dukker op i vores arbejde, og som ikke mindst opstår med digitaliseringen og nye disruptive teknologier, nye hybride trusler, multi-domain-operationer, nye muligheder og nye aktører.

 

Mine aktuelle forkningsinteresser ligger i relationen mellem konstruktionen og udførelsen af viden specifikt i relation til militær ledelse og operativ planlægning. Mine primære projekter for tiden handler om kreativitet, samskabelse og designtænkning i en militær kontekst, militær operativ planlægning, militær teknologiledelse og doktrinudvikling. 

 

Konkret retter mit arbejde sig for tiden især imod spørgsmålet om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udvikle måder og et mindset, hvor vi er kritisk selvrefleksive, og hvor vi arbejder samskabende, kreativt og innovativt i Forsvaret; fx i vores doktriner og rutiner, i operationsplanlægningen og i vores ledelse. Jeg er endvidere optaget af hvordan militæret skaber og anvender viden, herunder af militær ledelse som kommunikation.

 

Jeg arbejder især med "mikro-perspektiver"; det vil sige med praksis, forståelser, meningsskabelse, handlinger, kommunikation, positioneringer, rutiner, måder-at-tænke og måder-at-gøre. Jeg er optaget af at Forsvaret til stadighed arbejder på, hvad vi kan og vil skabe sammen.

 

 • AI  
 • Creative Planning
 • Communication in organisations
 • Datafication
 • Design Thinking
 • Digitalisation
 • Doctrine development
 • Future War
 • Leadership
 • Military Innovation
 • Military Design
 • Military Leadership and Organization
 • Military Operations
 • Multi-domain Operations
 • Operative Planning
 • Teknologiledelse
 • Efterretning

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Anna_Therese_Heltberg

Therese Heltberg

 • Jobtitel

  Civil forsker
 • Afdeling

  Institut for Ledelse og Organisation
 • E-mail

  anhe@fak.dk
 • Telefon

  61668412