Steen Kjærgaard er major fra Hæren med baggrund i kamptropperne. Efter operativ tjeneste har beskæftiget sig med efterretningtjeneste, informations operationer, psykologiske operationer, krigshistorie, folkeret, militærstrategi, folkeret, krigens love samt NATO og arktisk sikkerhed.

 

Steen har været udstationeret to år 2016 - 2018 som analytiker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale studier.

 

Steen har en MA i International Sikkerhed fra Universityof Leicester (MA, merit 2018).

 

Steen har desuden gennemført:

 • Officersgrunduddannelse (OGU/HRN) 1993-1996
 • Videreuddannelsestrin I (HRN/L) 2005
 • Videreuddannelsestrin II (Forsvarets Stabskursus) 2009-2010.

 

 • Militær strategi
 • Krigens love
 • Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Arktis
 • NATO
 • Informationsoperationer (InfoOps)

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Steen_Kjærgaard

Steen Kjærgaard

 • Jobtitel

  Militæranalytiker
 • Afdeling

  Institut for Strategi og Krigsstudier
 • E-mail

  stkj@fak.dk