Jeg arbejder som forsker og underviser på Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori. 

 

Mit primære forskningsområde er stabilisering og kapacitetsopbygning i Sahel/Vestafrika. Mit ph.d. projekt 'De andres krig - kulturel interaktion i træningsmissioner' forventes afsluttet i 2022. Projektet er delvist finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. 

 

Tidligere har jeg deltaget i et DIIS-FAK forskningsprojekt om 'Peacekeeping i praksis' - om sammenhængskraft og interne dynamikker i FN missionen MINUSMA i Mali. Andre forskningsområder er køn og efterretning.

 

Jeg underviser i kulturanalyse i militære operationer. Derudover støtter jeg undervisningen i kulturforståelse på Forsvarets skoler og internationale kurser.

 

 • Kulturforståelse
 • Afrika
 • Kapacitetsopbygning
 • Militærantropologi
 • Stabiliseringsoperationer
 • Civilt-militært samarbejde (CIMIC)
 • Konfliktanalyse
 • Kulturanalyse
 • Sahel
 • FN
 • Ghana
 • Mali
 • Træning og mentorering af lokale sikkerhedsstyrker
 • Partnerskaber
 • Efterretningsstudier

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Rikke_Haugegaard

Rikke Haugegaard

 • Jobtitel

  Ph.d.-studerende
 • Afdeling

  Institut for Strategi og Krigsstudier
 • E-mail

  riha@fak.dk
 • Telefon

  72817664