Jeg er lektor på Institut for Militære Operationer, hvor jeg forsker og underviser i efterretning og kontraterror. Min forskning fokuserer på myndighedsfælles efterretningssamarbejde og urban sikkerhed indenfor kontraterrorområdet, og på usikkerhed i efterretningsanalyse. Jeg er projektleder på ‘Affective Prevention: Partnership Policing and Urban Security Governance in Denmark’, finansieret af den Frie Forskningsfond (2020-2022), og del af forskningsprojektet ‘Domestic Security Implications of UN Peacekeeping in Ghana’, finansieret af Udenrigsministeriet (2018-2023).

 

 • Efterretning
 • Terrorisme
 • Urban krigsførelse
 • Radikalisering
 • Militærantropologi
 • Efterretningsanalyse
 • Usikkerhed

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Maya_Mynster_Christensen

Maya Mynster Christensen

 • Jobtitel

  Lektor
 • Afdeling

  Center for Værnsfælles Operationer
 • E-mail

  mmch@fak.dk