Folkeret med speciale inden for humanitær folkeret (krigens love), internationale menneskerettigheder ifm. militære operationer, havret.

 

 • Arktis
 • Legitimitet
 • Maritim sikkerhed
 • Pirateri
 • Havretlige problemstillinger
 • Ukraine - De folkeretslige dimensioner af krisen

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Kenneth_Øhlenschlæger_Buhl

Kenneth Øhlenschlæger Buhl

 • Jobtitel

  Militæranalytiker
 • Afdeling

  Institut for Strategi og Krigsstudier
 • E-mail

  kebu@fak.dk
 • Telefon

  24678201