Elias' forskning fokuserer på international politik i det postsovjetiske rum, Russisk udenrigspolitik, hybride trusler samt trendanalyser relateret til nye sikkerhedspolitiske udfordringer. Han har udgivet flere publikationer om disse emner i tidsskrifter såsom Journal of Strategic Studies, Foreign Policy Analysis og International Studies Review.

 

 • International politik
 • Hybrid krigsførelse
 • Rusland
 • Stormagtsrivalisering
 • Neoklassisk realisme
 • IP teori
 • Trendanalyser
 • Geopolitik
 • Staters samarbejde med ikke-statslige aktører
 • Internationalized civil wars
 • Udenrigspolitik
 • Konflikter i det postsovjetiske rum
 • Nuclear strategy

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Elias Götz

Elias Götz

 • Jobtitel

  Lektor
 • Afdeling

  Institut for Strategi og Krigsstudier
 • E-mail

  elgo@fak.dk