Jeg er lektor og forskningsleder på Institut for Ledelse og Organisation, hvor jeg forsker og underviser i militær organisation og professionsudvikling. Min forskning handler om offentlige organisationer, særligt militære organisationer, og forandring af institutionelle strukturer, professionelle roller og funktioner, arbejdsformer og management.

 

I min seneste forskning ser jeg bl.a. på transformation af den militære profession og professionalisme i en skandinavisk kontekst (Roelsgaard Obling and Victor Tillberg, Eds. ’The transformation of the military profession and professionalism in Scandinavia’, 2021) samt på nyere former for organisering – herunder opbygning af total forsvaret, koordination i transnationale militære hovedkvarterer samt på ansvar og pligter i den nationale militære administration.

 

Primære forskningsområder

 • Militær organisation og organisering
 • Professionsudvikling
 • Transformation af Forsvaret
 • Identitet
 • Militær sociologi
 • Klassisk og moderne organisationsteori
 • Kvalitativ metode

 

Undervisning

Strategisk ledelse for chefer, MMS, Diplom.

 

Ph.d. supervision

 • Søren Sjøgren (Institut for Militære Operationer, FAK/RUC)
 • Carina Mayland (Institut for Ledelse og Organisation, FAK/RUC)
 • Rasmus Marquard Andresen (Institut for Ledelse og Organisation, FAK/AU). 

 

Vejledning

MMS studerende

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Anne_Roelsgaard_Obling

Anne Roelsgaard Obling

 • Jobtitel

  Lektor
 • Afdeling

  Institut for Ledelse og Organisation
 • E-mail

  anob@fak.dk