Pershmega special forces gathered near Syria on June 23, 2014.

Pershmega-specialstyrker samledes i nærheden af ​​Syrien den 23. juni 2014. Foto: Enno Lenze

Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt med civilbefolkningen. Forståelse for andre kulturer hjælper her til at skabe en god kontakt og et godt samarbejde.

 

Kulturforståelse er en erkendelse af, at alle mennesker er opvokset i en bestemt kulturel ramme. Det, der betragtes som en selvfølge i én kultur, kan synes helt eksotisk for andre med en anden kulturel baggrund. Kultur er et socialt fællesskab, hvor normer og værdier deles og diskuteres.

 

Kulturforståelse er at have respekt for andre kulturers normer og værdier og være villig til at indgå i en dialog med mennesker, som er opvokset i en anderledes kulturel ramme end den, man er vant til. Samfund er forskellige, og der findes stor variation og mangfoldighed. Det betyder, at man i en international mission skal være åben for at løse opgaver på en anden måde, end man plejer. Det kan være svært, men det kan lykkes med kulturforståelse og tålmodighed.

 

Kendskab til lokalområdets konflikter og lokale aktørers normer og værdier giver soldaten et godt fundament for at løse sin opgave.

 

Kulturforståelse er også indsigt i, hvorfor aktører agerer, som de gør, og hvilke motivationer de har for deres handlinger. Kulturforståelse kan pege på de indsatsområder, militære operationer skal vægte for at forhindre, at fjendtlige aktører får øget indflydelse i lokalområdet. Kulturforståelse er viden og handling, som gør, at kammerater, kollegaer og lokale aktører får respekt for danske soldaters arbejde.

  • Udgiver

    Institut for Sprog og Kultur

  • Udgivelsesdato

    14. december, 2015

Hent publikation