Under instruktøruddannelsen indgår de danske soldater som mentor for de irakiske instruktører.

Under instruktøruddannelsen indgår de danske soldater som mentorer for de irakiske instruktører. Foto: Presseofficeren OIR hold 10

Formålet med Kulturforståelsesfolder Irak er at råde og vejlede udsendt dansk personel i kulturelle forhold, der gør sig gældende i Irak. Folderen er ikke en erstatning for eksisterende bestemmelser og vejledninger på området, men et supplement.

 

Under udstationering i Irak vil du i større eller mindre grad være i kontakt med irakere, enten i form af irakiske sikkerhedsstyrker eller civile. For at mindske risikoen for misforståelser skal du have kendskab til de vigtigste kulturelle forhold, herunder skikke, normer og sædvaner, som har indflydelse på den måde, irakere lever på.

 

De råd og den vejledning, som gives i denne folder, er ikke udtømmende, og mange irakere kan have fundet andre måder at indrette sig på i praksis.

 

Husk: Forbered dig på, hvordan de kulturelle forhold kan være, men forvent ikke, at de altid er sådan i virkeligheden. Der er større kulturelle forskelle mellem de mennesker, du møder i landsbyerne eller de øde områder, og de mennesker, som bor i de store byer, sammenlignet med de kulturelle forskelle, som måtte findes mellem de samme to befolkningsgrupper i et land som for eksempel Danmark.

  • Udgiver

    Institut for Sprog og Kultur

  • Udgivelsesdato

    5. december, 2015

Hent publikation